Missä voin olla avuksi? 

Työnohjaus

Pitkä työkokemukseni ja työnohjaajakoulutuksen antamat valmiudet auttavat yhteistyössä löytämään uusia näkökulmia tilanteisiin. Erityisesti mielenkiinnon kohteitani ovat asiakas- ja potilassuhteiden työnohjaukset.

Haastavat tilanteet työyhteisössä, kuten jatkuva muutos ovat hyvin perusteltu syy hakeutua työnohjaukseen.

Työnohjaus voi olla yksilö tai ryhmätyönohjausta.

NUOTTI-valmennus

Olen NUOTTI-valmentaja Lossin tiimissä ( https://www.lossi.fi/ ). Nimike tuo erilaisia mielikuvia, mutta katsohan alta mistä siinä on kysymys.

*NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää, asiakkaalle ilmaista, matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille ja nuorille aikuisille ikähaitarilla 16 - 29v.

*NUOTTI-valmennuksella herätellään nuoren omaa mielenkiintoa sekä nykyistä elämäntilannetta, että tulevaisuutta kohti. Mietitään ja toteutetaan askelia kohti opiskelu- ja työelämää.

*Tavoitteena on, että valmennuksen päätyttyä nuori tietää missä on hyvä ja missä vielä parempi, sekä ennen kaikkea miten hyödyntää näitä asioita oman tulevaisuuden rakentamiseksi.

*Tapaamiset ovat monimuotoisia ja nuoren omissa paikoissa, omassa ympäristössä.

NUOTTI-valmennukseen päästäkseen ei tarvita uuvuttavaa lausuntorumbaa! :)

Se menee näin:

  1. Nuori soittaa Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205, jossa otetaan vastaan soittopyyntö.
    TAI nuoren tunteva taho soittaa Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.
  2. Kuntoutuksen asiantuntija ottaa nuoreen yhteyttä.
  3. Nuorta haastatellaan puhelimitse ja hän voi jättää suullisesti hakemuksen.
  4. Nuori saa päätöksen kuntoutuksesta ja valitsee itselleen valmentajan alueen palveluntuottajista, joiden nimilistoille kela ohjaa
  5. Valmentaja on yhteydessä nuoreen ja valmennus alkaa.

Katso lisätietoja https://www.kela.fi/nuottivalmennus

Omat siivet kantaa...

Kotihoito

Kokemukseni kotihoidosta ovat olleet ajatuksia avartavia ja arvokkaita.

Olen oppinut lukemattoman määrän asioita, joista kiitos kuuluu kotihoidon ammattilaisille. Itse olen vienyt kotihoitoon mukanani psykiatrisen näkökulman. Näillä tiedoilla ja taidoilla on saatu aikaan hyviä asioita ja asiakkaalle turvallinen olo.

Tarjoan kotihoitoon palveluita perushoivasta psykiatriseen hoitotyöhön ja kaikkea siltä väliltä. 

Saattohoito

Saattohoidon tarkoituksena on toteuttaa hyvää hoitoa ja turvallisuutta kuoleman lähestyessä.

Saattohoitoon kuuluu oleellisesti perheen ja muiden läheisten ihmisten huomioiminen.

Saattohoidon aikana tuetaan kaikkia osapuolia kuolemaan sopeutumisessa, sekä koko siinä laajassa tunneskaalassa, joka omaan tai läheisen kuolemaan liittyy.

Tärkeä osa saattohoitoa on lääkehoidon hyvä toteutus, kuten myös perustarpeista huolehtiminen.

Useasti toiveena on kuolla rauhallisesti omassa kodissa. Tämä mahdollistuu, kun hoitoon osallistuu sekä läheisiä, että työntekijöitä esim. kotihoidosta.

Tarjoan mahdollisuutta saattohoitoon kotona. On hyvä muistaa, että kela voi korvata osan kuluista kahden tunnin ajalta päivässä, silloin kun siihen on lääkärin määräys. Kaksi tuntia voi olla omaiselle tärkeä oman latautumisen hetki, jotta jaksaa taas.

Kaksi tuntia oli esimerkki kelan osallisuudesta, mutta me voimme sopia mitä vaan, mikä helpottaa saattohoidon vaiheissa.

Olen aina sanonut, että saattohoitoon osallistuminen on suuri kunniatehtävä.

Saattohoidosta jää minuun jälki, jäljistä syntyy polku. Polun reunoilla kasvaa kissankelloja - voiko luonnossa olla sen herkempää ja kauniimpaa kukkaa❤️ 

Psykiatrinen hoitotyö

Haluan tarjota myös yksityisesti mahdollisuutta matalan kynnyksen arviointiin, neuvontaan, ohjaukseen ja keskusteluhoitoon.